Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Cập nhật ngày:29/04/2017 - 11:11:00

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Các tin khác: