Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:23/02/2017 - 14:29:00

Công văn số 3816/BC-TNVN ngày 30/11/2016 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm:

BC.3816.BC-TNVN

Các tin khác: